Andělé v Úštěku

Andělé v Úštěku

Slet andělů v Úštěku na Litoměřicku v České republice. Hromadný inscenovaný slet andělů z kostelní věže, z kostela sv. Petra  a sv. Pavla v Úštěku, jde o první originální vystoupení v Evropě, v tomto roce se odehrálo 19 vystoupení, při kterém se andělé spouštějí nad hlavy diváků v čase Adventu.Festival of Angels during Advent 2016 with flying Angels from the tower of the church of St. Peter and St. Paul. Angels descend from Czech church tower. Advent is a season observed in many Western Christian churches as a time of expectant waiting and preparation for the celebration of the Nativity of Jesus at Christmas. The term is a version of the Latin word meaning „coming“.